Thomas Wihlman, kulturjournalist

Nulla dies sine linea...


application-curriculum-vitae-interview-job-interview

Aktuella uppdrag:

Ledamot i styrelsen för Strindbergsmuséet och Strindbergs Intima Teater.

Centerpartiet i Stockholms stad, styrelseledamot distriktsstyrelsen

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor, ledamot (c)

Centerpartiet, Stockholmsregionen, ledamot styrgrupp seniornätverket

Sofia församling, ledamot kyrkorådet

Sofia församling, ledamot kyrkofullmäktige

Svenska Kyrkan, Stockholms stift, ombud arbetsgivarkonferens

Opulens, frilansmedarbetare

Tidningen Kulturen, frilansmedarbetare


Utbildning i utdrag:

Filosofie doktor i arbetslivsvetenskap, Mälardalens Högskola, avhandling ”Innovation in Municipal Welfare Services”

Magisterexamen i innovationsteknik, Mälardalens Högskola

Fil.kand-examen, Uppsala Universitet, i bl.a. sociologi och statsvetenskap

Arbete:

Administrativ chef, Järfälla förskolor och skolor, 2008-2011. Chef för Konsult och Stöd med c:a 20 medarbetare.

Teamledare 2005, enhetschef 2006-2008 (utredningsenheten, proAros Stöd och utveckling, Västerås stad)

Omvärldsanalytiker, seniorkonsult, Västerås stad 2000-2004.

Informationschef inom proAros, Västerås stad 1992-2000.

Informationschef inom socialtjänsten i Västerås, 1989-92.

Informatör vid Statskontoret, Stockholm, 1987-89, pressansvarig.

Televerket 1986-87, marknadsföring och marknadsanalyser

Informationsansvarig, Televerket, Uppsala teleområde, 1976-86.

Frilansuppdrag för dagspress och tidskrifter (artiklar, essäer, reportage, artistporträtt m.m.), huvudsaklig inriktning Östeuropa/Baltikum, politik, musik, litteratur för exempelvis: Eskilstuna-Kuriren, Upsala Nya Tidning, Tidningen Dagen, Tidningen Kulturen, MonoMagasin, Opulens

1994-2000 publicistisk verksamhet med inriktning information, IT, omvärldsanalys och ledarskap i eget företag.

Privat:

Född 1949, gift 1987 med Gudrun Carlsson (skolkurator, Gudrun avled 2003), inga barn

Gift 2007 med Ulla Wihlman, fil.dr (Doctor of Public Health), forskare KI, tre bonusbarn och fyra bonusbarnbarn.

Medborgarskap: svenskt och finländskt.