Thomas Wihlman, kulturjournalist

Nulla dies sine linea...


piqsels.com-id-fzjxl


Nej, någon filmfantast är jag inte. Men det händer att jag dyker på något intressant. Som de filmer som presenteras här.