Thomas Wihlman, kulturjournalist

Nulla dies sine linea...

Karl, Lovisa och en massa efternamn


Fick för en tid sedan fick jag frågan ”varför står det Forsbacka som efternamn på mormor Selma, hon hette väl Karlström”? Selma var min mormor, född i Kronoborg i Karelen 1887 och död i Jakobstad, Finland, 1970.

Det krävdes en hel utredning för att svara på detta.

Först ett klarläggande beträffande namngivningen i gamla tider. Ofta fick en person ett s k patronymikon, dvs Hans dotter blev Hansdotter, som då var fallet med Anna Lovisa Hansdotter, sedemera Lovisa Karlstörm. Sedan noterades också ofta vilken gård eller by man kom ifrån, till exempel Smedjebacka. Ibland blev detta Smedjebacka det ”riktiga” efternamnet men ibland tog man sig också ett helt nytt, som tilll exempel Karlström.

Med Anna Lovisa, sannolikt kallad Lovisa (det namn som står på gravstenen på kyrkogården i Jakobstad) var det så att hon var född 1851 i Terjärv, som dotter till bondesonen Hans Henrik Jonaeson, Smedjebacka, och hans hustru Maria Johansdotter. Alltså blev hennes namn Anna Lovisa Hansdotter. År 1869 gifter sig den unga Anna Lovisa med drängen Leander Johansson, också han från Smedjebacka. De får fyra barn, Henrik Vilhelm, född 1869, Matts Leander 1872, Matts Leander, 1872 och Johan Emil, 1877. Det andra barnet, Matts Leander, dör 1874 och i enlighet med tidens sed får det kommande barnet samma namn. Selmas och Ernfrids första dotter hette för övrigt Gurli, född 16 april 1914 och död samma dag, så det andra barnet (min mor) fick också namnet Gurli (Gurli Alice).

Leander Johansson dör 1879 och Anna Lovisa blir änka, med tre barn (sannolikt) vid livet. Hon reser sedan till Kronoborg (Kurkijoki), oklart när, och har då med sig sonen Johan Emil. Anna Lovisa bosätter sig i byn Otsalaks (Otsanlahti). Där träffar hon Karl Mattsson Karlström, också från Terjärv (Wuojärvi), född 1842. Karl har då i ett par av kyrkoböckerna också efternamnet Matsson (Matinpoija) Karlström Wuojärvi. Anna Lovisa uppges här heta Forsbacka och vara änka efter Leander Johansson Sunabacka. Här har alltså både Anna Lovisa och Leander fått andra efternamn, från olika byar i Terjärv, uppgifterna i övrigt styrker dock att det rör sig om samma personer och inte är någon förväxling.

Sannolikt kom Karl till Kronoborg år 1874 och bosatte sig då i byn Rahola. Han hade tidigare varit gift, men skiljt sig från Ulrika Davidsdotter Kultalahti från Savijärvi i Evijärvi. Ulrika var född 1829 och bosatt först i Rahola, sedan i byn Elisenvaara. I kyrkboken framkommer att hon bosatte sig härstädes (i Kronoborg) 1871, sammanlever med sin man Karl och har kommunionsbetyg från Evijärvi 1873. Karl bosätter sig som det verkar först i Rahola, sedan i Elisenvaara med Ulrika och därefter i Lapinlaks (Lapinlahti). Han uppges också tidvis befinna sig i Ryssland och lyckas vid flera husförhör hålla sig borta.

Till Lapinlaks flyttar också Anna Lovisa från Otsalaks, och alla barnen är också födda i Lapinlaks (möjligen med undantag av Joel, som i en uppgift uppges vara född i Sorjos, den by som gett namn åt de så kallade Sorjossvenskarna). När Selma och Edvin föds 1887 respektive 1888 står de som oäkta och Anna Lovisa som änka efter Leander Sunabacka. Både Selma och Edvin får efternamnet Forsbacka, sannolikt ändras detta till Karlström när Karl (Kalle) och Anna Lovisa gifter sig 1889. Då får Anna Lovisa absolution, dvs får syndernas förlåtelse av församlingsprästen. Ibland förekommer uppenbara felskrivningar i kyrkoböckerna, så på ett ställe anges Selma vara född 15.12.1887, på ett annat 15.2.1887. Det senare bör rimligen vara riktigt eftersom Edvin är född 29.4.1888. När barnen döps kan gudföräldrarnas namn ge hänvisning om eventuellt släktskap eller nära relationer.
karl-och-lovisa-karlström mindre
När Hilma döps heter gudfadern David Björklund och gudmodern Johanna Matilda Björklund. Axel Vilhelms gudföräldrar är Miko Poutanen och Sandra Vuojärvi (kanske en syster till Karl?). Selmas gudföräldrar heter Reinhold Wuojärvi och Anna Mattsdotter (syster till Karl?). Edvins gudföräldrar är Karl Karlström (!) och Edla Wuojärvi och Joels Albert Wuojärvi och Alina Wuojärvi. I födelsebok uppges Joels efternamn vara Karlsson och boningsorten Sorjo.

När familjen Karlström år 1903 flyttar till Jakobstad från Karelen är de 6 personer: Karl, Anna Lovisa, Selma, Edvin, Hilma och Joel. Sonen Axel Vilhelm dör kort efter födseln och Anna Lovisa har också fött ett dödfött flickebarn 1893. Johan Emil (Leandersson) tycks den 16.1.1892 ha flyttat tillbaka till Terjärv. Flyttar och flyttar, åtminstone Hilma och Lovisa vandrar till fots de många milen. Sedan tar livet vid i Jakobstad, för Selma som nu heter Karlström, liksom hennes syskon Edvin, Hilma och Joel. Karl avlider 1923 och Lovisa 1929. Deras ättlingar finns nu spridda på olika platser i Finland, Sverige och i Canada.

Thomas, barnbarnsbarn till Karl och Lovisa.

(12 april 2014)